მენიუ
დაკეტვა

პაროლის ცვლილება

გთხოვთ შეიყვანეთ ელ–ფოსტა და პირადი ნომერი პაროლის ცვლილებისათვის.

UniPAY-ს უსაფრთხოების ნორმების დაცვა:

შეინახეთ პაროლი უსაფრთხოდ. ინფორმაცია საიდუმლოდ უნდა შეინახოთ და არ გაანდოთ პირადი მონაცემები უცნობ პირებს. უნიფეის ადმინისტრაცია არასდროს დაგიკავშირდებათ პაროლის გამჟღავნების მოთხოვნით.

თუ პაროლის აღდგენასთან დაკავშირებით შეგექმნათ რაიმე სახის პრობლემა დაგვიკავშირდით

დახმარებისათვის დაგვიკავშირდით

""